Prekė, kuri Pirkėjui (vartotojui) nepatinka dėl jos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo, gali būti pakeista (grąžinta) tik tuo atveju, jei nuo prekės pardavimo dienos nėra praėję daugiau kaip 14 dienų. 

Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų arba Pirkėjui (vartotojui) nepatinka įsigytos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas (išskyrus teisės aktuose nurodytas prekes, kurių Pirkėjas neturi teisės keisti (grąžinti) dėl to, kad šiam nepatinka prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas), Pirkėjas privalo kreiptis į Pardavėją.

Prekės grąžinamos originalioje prekės pakuotėje kartu su prekės dokumentais. Grąžinant būtina pridėti PVM sąskaitą faktūrą.

Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir (ar) tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.

Prekės nepriimamos atgal, jei buvo naudojamos ir (arba) buvo sugadintos ir (arba) prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.

Pirkėjui grąžinami visi už Prekę sumokėti pinigai neįskaitant pristatymo išlaidų.

Prekių grąžinimą ar keitimą reglamentuoja:

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2014-07-22 Nr. 738, TAR, 2014-07-28, dok. Nr. 10565, galioja nuo 2014-07-29)

Ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(2014-07-30 Nr. 4-514 TAR, 2014-07-30, dok. Nr. 10657, galioja nuo 2014-07-31)

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2013-12-19 Nr. XII-700, TAR, 2014-01-07, dok. Nr. 69, galioja nuo 2014-06-13)

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2, 4, 5, 14, 15, 37, 40 straipsnių bei priedo pakeitimo ir papildymo ir 16 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2013-12-19 Nr. XII-701, TAR, 2014-01-03, dok. Nr. 15, galioja nuo 2014-06-13)

Mūsų adresai prekių grąžinimui ir garantiniam grąžinimui  Europoje


DREMA UAB
PirkEU ID 30499
Welzower Str. 2
03048 Cottbus
Deutschland
Tel. +49 3555271253

Arbeitszeit:
Montag bis Freitag 10:00 bis 13:00 Uhr, 14:00 bis 18:00 Uhr
Samstags geschlossen
Sonntags geschlossen

Achtung! Denken Sie daran, die BuyEU-ID 30499 anzugeben, mit der Ihre Sendung identifiziert wird.
DREMA UAB
Big Padlock, PirkEU ID 30499
Arrowe Brook Road
Upton, Wirral
Merseyside CH49 0AB
United Kingdom
Tel. +44 7498320203

Arbeitszeit:
Montag bis Freitag 09:00 bis 18:00 Uhr
Samstags geschlossen
Sonntags geschlossen

Achtung! Denken Sie daran, die BuyEU-ID 30499 anzugeben, mit der Ihre Sendung identifiziert wird.
DREMA UAB
Ranczer, PirkEU ID 30499
Ul. 4-go Sierpnia 4
16-411 Szypliszki
Polska
Tel. +48 514 570 714

Arbeitszeit:
Montag bis Freitag 09:00 bis 17:00 Uhr
Samstags 08:00 bis 14:00 Uhr
Sonntags geschlossen

Achtung! Denken Sie daran, die BuyEU-ID 30499 anzugeben, mit der Ihre Sendung identifiziert wird.
DREMA UAB
BuyEU ID 30499
1 rue Peyerimhoff
57800 Freyming-Merlebach
Tel. +33 642188555

Arbeitszeit:
Montag bis Freitag 09:00 bis 18:00 Uhr
Samstags geschlossen
Sonntags geschlossen

Achtung! Denken Sie daran, die BuyEU-ID 30499 anzugeben, mit der Ihre Sendung identifiziert wird.
DREMA UAB
Portogruaro Interporto BuyEU ID 30499
Tangenziale Enrico Mattei, 14/d
30026 – Portogruaro (VE)
Tel. +39 0421 276247

Arbeitszeit:
Montag bis Freitag 07:00 bis 17:00 Uhr
Samstags geschlossen
Sonntags geschlossen

Achtung! Denken Sie daran, die BuyEU-ID 30499 anzugeben, mit der Ihre Sendung identifiziert wird.
DREMA UAB
P. Višinskio g. 102
44151 – Kaunas, Litauen
Tel. +370 655 05109

Arbeitszeit:
Montag bis Freitag 09:00 bis 17:00 Uhr
Samstags geschlossen
Sonntags geschlossen
DREMA UAB
PirkEU ID 30499
Dr. Garcia Brustenga, 8 bajo
46020 Valencia
Tel. +34 963391330

Arbeitszeit:
Montag - Donnerstag 8:00-18:00
Freitags 9:00-13:00
Samstags geschlossen
Sonntags geschlossen

Achtung! Denken Sie daran, die BuyEU-ID 30499 anzugeben, mit der Ihre Sendung identifiziert wird.